Click on the images to see larger versions

Disse malerier illustrerer, hvordan Bo Sigvardson følte efter endt strålebehandling og kemoterapi.
Han kalder serien for Nattens Dæmoner.

These paintings illustrate how Bo Sigvardson felt after finishing radiotherapy and chemotherapy.
He calls the series for - The Demons of The Night.

Bo Sigvardson
Bo Sigvardson
Bo Sigvardson
Bo Sigvardson
Bo Sigvardson
Bo Sigvardson

Painting Gallery | Abstract 1. | Abstract 2. | Abstract Deamons | Abstract on paper | Landscape

Home | About | Paintings | Sculptures | Guinness Records | Design | Aphorisms | Press | Links | Contact